Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


image

Plana lyft inom sjukhus

Det är inom sjukhus som behovet är störst att lyfta patienter i helt plant läge. Det kan exempelvis vara till och från operationsbord eller röntgenutrustning, eller överflyttning mellan säng och transportbrits.

På intensivvårdsavdelningar vårdas många svårt skadade patienter som behöver lyftas plant. Vi har i nära samarbete med intensivvårdsspecialister utvecklat därför flera produkter som tillåter ett lyft och överflyttning med minimal påverkan på patientens kropp.

Vi har även produkter för överflyttning från akut- och ambulansbårar.

Exempel på produktlösningar

 • Planlyft Bläckfisken
  Bläckfisken har fått sitt namn eftersom den har åtta armar som håller i lyftduken eller lyftbanden. Bläckfisken är främst uppskattad på operationsavdelningar och IVA och är mycket lätt att använda. Läs mer »
 • Planlyft Ultra
  För de allra tyngsta patienterna har vi Planlyft Ultra som tillsammans med UltraTwin taklyft kan lyfta upp till 400 kg. Planlyftsduken förs enkelt på plats under patienten med hjälp av Handy Glidlakan.
  Läs mer om Planlyft Ultra »
  Läs mer om Handy Glidlakan »
 • Planlyft Flexo
  Konstruktionsmässigt är Planlyft Flexo väldigt lik sin kusin Ultra, med skillnaden att Flexo enbart har en upphängningspunkt. Balanstillsatsen ger goda möjligheter att anpassa horisontalläget perfekt för varje patient. Klarar upp till 300 kg och kan användas med lyftduk eller med lyftband. Läs mer »
 • Planlyft 600 IVA
  Används i de svåraste fallen med exempelvis brännskadade eller ryggskadade patienter. Tack vare att lyftbanden kan föras in under patienten med hjälp av en smidig spatel minimeras kontakten med patientens hud och patienten lyfts i orubbat kroppsläge. Läs mer »
 • Handy Glidcylinder
  Glidcylindern är ett manuellt hjälpmedel som genom sin låga friktion underlättar förflyttningar i sängen eller mellan två sängar. En ekonomisk och enkel lösning som även minskar personalbehovet vid kortare förflyttningar. Läs mer »
 • RepoLakan Original®
  RepoLakanet kan bäddas in i sängen under patienten och kopplas vid användning direkt till en personlyft (företrädesvis en taklyft, men kan även fungera med vissa mobillyftar). RepoLakanet används för kortare förflyttningar i sängen eller mellan två sängar. Läs mer »

OBS! Detta är bara ett urval av våra produkter för plana lyft, fler hittar du här »

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.