Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Sjukhus

Sjukhus har varierande lyftbehov

Liko har lång erfarenhet av att arbeta med personlyftar på sjukhus. På de allra flesta sjukhusavdelningarna är behovet av förflyttningar stort, exempelvis till och från datortomograf, operationsbord, säng, toalett eller vid rehabilitering. Det kan handla om svårt skadade, funktionsnedsatta eller medvetslösa patienter.

Forskning visar att de stora behoven av att förflytta patienter också leder till att sjukhuspersonalen upplever arbetsmiljön som mycket tung. Skador relaterade till patientförflyttningar är mycket vanliga.

Vi har flera lösningar för att underlätta arbetet och kan också erbjuda utbildningar i riskbedömning och förflyttningstekniker, särskilt anpassade för personal på sjukhus.

Våra tjänster

Våra funktionella experter på Hill-Rom Liko Kompetenscenter hjälper er gärna att göra en totalbedömning av lyftbehoven inom er verksamhet. Tillsammans analyserar vi ert dagliga arbete och de lyfthjälpmedel som finns tillgängliga. Resultatet blir en rekommendation på förbättrade arbetsrutiner och eventuell komplettering av hjälpmedel. Kontakta ditt Hill-Rom Liko Kompetenscenter för mer information.

Exempel på lyftbehov

Lyftbehoven inom sjukhus är som sagt stora, och också mycket skiftande. Förutom vanliga förflyttningar mellan säng och rullstol eller till toaletten kan det också handla om repositionering i sängen, lyft av patienters armar och ben, plana lyft eller stå/gåträning vid rehabilitering. Läs mer på vår sida om Lyftbehov »

Lyftar och uppresningsstöd

De allra flesta produkter i vårt sortiment kan fungera på en sjukhusavdelning. Några som vi skulle vilja lyfta fram är:

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.