Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


image

Anita ser riskerna med tunga brukare

Anita Rush jobbar som Clinical Nurse Specialist (ansvarig för hjälpmedelsservice i kommunal verksamhet) i Berkshire County i England, ett område med många överviktiga patienter. När Anita för mer än 10 år sedan mötte sin första kraftigt överviktiga patient förstod hon att det saknades kunskap kring området. Hon såg till att skaffa den själv. 

– Jag skrev en avhandling om vård av tunga brukare, vilket gjorde mig till en ”specialist” inom ämnet. Sedan dess har jag fördjupat och specialiserat mig ännu mer inom området och dessutom rest runt i England och Europa som föreläsare, berättar Anita.     

Vi blir fetare

– Alla prognoser visar på samma sak, vi blir allt tyngre och det kommer att ställa stora krav på vården, säger Anita Rush. 

Trots att vi har sett denna växandetrend länge har vi inte förberett oss tillräckligt menar Anita. Hon berättar om väggar som har sågats upp och  patienter som har transporterats på lastbilar för att resurser inte har funnits.

Hon menar att det kommer kosta pengar att förbereda sig för att ta emot tunga patienter. All utrustning måste vara dimensionerad för att klara större patienter gällande storlek och vikt. 

Särskilt tydligt blir det när det handlar om att förflytta patienter. Trots att man egentligen aldrig bör lyfta en person manuellt sker det alltför ofta i vården. När det gäller en person som väger mycket blir det genast en omöjlighet och hjälpmedel blir ett absolut måste.  

Utbildat i Sverige

Det gäller att välja hjälpmedel som klarar höga brukarvikter och som är anpassade för uppgiften. Dessutom måste man ha kunskap för att hantera både patienten och de särskilda situationer som uppkommer i vården av tunga brukare. 

Suget efter att lära sig mer är stort, vilket Anita har märkt i egenskap av utbildare. – Jag har, tillsammans med Liko Competence, utbildat flera gånger i Sverige och Europa vilket har varit väldigt roligt och intressant, säger Anita. 

Kurserna som handlar om lyft av tunga brukare är populära och ger en god kunskapsgrund, och dessutom äralltid en stor modell med för att även ge praktiska kunskaper.

– Den absolut viktigaste frågan handlar om riskbedömning. Det är nyckeln för säkra förflyttningar och säkra arbetsförhållanden. En plan för att eliminera riskerna är oerhört viktig, konstaterar Anita. 

Det finns tre huvudsakliga faktorer att ta hänsyn till enligt Anita Rush. 

  • Människor – hur många anställda behövs det för att ta hand om patienten och hur ska de arbeta?  
  • Kostnad – för utrustning som man behöver för att ta hand om stora patienter.  
  • Restriktioner i omgivningen, till exempel bredd på korridorer eller vilken vikt golvet klarar.  

Nödvändig kunskap

– Genom att titta på de tre huvudsakliga faktorerna så kan du ganska enkelt identifiera och eliminera omedelbara faror och sedan planera för mer långsiktiga förändringar och förbättringar, säger hon. 

Anita fortsätter att berätta om alla saker man måste ta hänsyn till i riskbedömningen, så som att alla har samma utbildningsnivå och arbetar med gemensamma rutiner.  

Men så hejdar hon sig efter en lång förklaring av vad man ska tänka på och  konstaterar med ett skratt att vi är alla barn i början.     

Det första steget är att tillgodogöra sig kunskap som gör att vi kan genomlysa våra verksamheter, eliminera risker och göra oss klara att möta tunga brukare. 

– Vi kommer alla att möta tunga brukare förr eller senare.

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.