Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


De lär sig tänka efter - före

– Nu efter utbildningen använder vi taklyften oftare och vi är mer rädda om oss. Vi stannar upp och tänker efter i förväg. Det säger Susanna Berglund, enhetschef och arbetsmiljöansvarig på ortopedin vid Sunderby sjukhus i Luleå.

Vid Sunderby Sjukhus i Luleå har man anlitat Liko vid ett par utbildningar på senare tid – Evidensbaserad Rygg-ombudsutbildning 2003 och Evidens-baserad Ordinatörsutbildning 2004. LikoNews åkte dit för att höra vad kurserna betytt för personalen.

Vid en av de stora inglasade gatorna i det nya sjukhuset ligger den ortopediska avdelningen 31. Sjukgymnastiken och arbetsterapin hör till de närmaste grannarna.

– Ortopedin är den fysiskt tyngsta avdelningen på ett sjukhus. En stor del av vår vardag består av tunga lyft och transporter, säger Susanna Berglund. Här finns 36 vårdplatser med en stor del höftfrakturer, där patienternas medelålder är 84 år, men här hamnar också yngre offer för till exempel trafik- och snöskoterolyckor.

Lär sig tänka efter före

När Liko anordnade en ryggombudsutbildning tog två undersköterskor vid ortopedin chansen. I utbildningen deltog folk från flera avdelningar, och även från olika kommuner.

– I utbildningen poängterades det att man ska tänka sig för innan man flyttar patienter, säger Monica Wikberg.

– Ja, nu försöker vi använda olika hjälpmedel mera, säger Margareta Bergström.

För chefen Susanna Berglund känns det bra att ha tillgång till två ryggombud som kan rådfrågas inför för-flyttningar. Och hon konstaterar att antalet sjukskrivna för rygg- och nackbesvär i alla fall inte har ökat de senaste två åren.

– Men visst vore det bra om fler fick möjlighet att gå utbildningen.

Men patienterna, då? Har de någon glädje av personalens utbildning?

Personalen är enig om svaret:

– Både förflyttningarna och patienterna blir lugnare, tryggare och säkrare. Men det är ju också en planeringsfråga – att se till att flera hjälper till.

Även ordinatörer utbildas

I höstas hölls också en Evidensbaserad Ordinatörsutbildning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid Sunderby sjukhus. En av deltagarna var arbetsterapeuten Anita Levén som tycker att utbildningen var mycket givande. Utbildningen visade hur man kan använda hjälpmedel vid förflyttningar och samtidigt göra patienten mer aktiv.

Anita Levén betonar att det handlar om rehabilitering där det gäller att hitta säkra förflyttningar som gör patienterna aktiva. Det finns en rad alternativ mellan att använda en elektrisk lyft och manuellt slit.

– Utbildningen lärde oss att tänka efter vad som är bäst för varje situation. Att mer strukturerat fundera på vad patienten kan och vilka hjälpmedel som jag kan använda. Och att göra en riskanalys. Och ordinatörsutbildningen innehöll även teoretiska inslag.

– Det var bra att Bodil Nilsson presenterade de senaste forskningsrönen om förflyttningar och arbetsbelastning, säger Anita Levén.

Sjukgymnast Lars Backe tycker att ordinatörsutbildningen lett till att han blivit mer medveten om hur man bättre kan utnyttja hjälpmedlen.

– Vi vill ju att patienterna ska klara sig själva så mycket som möjligt, men utbildningen visade hur vi kan använda till exempel taklyft och uppresningslyften Sabina i stället för att vi sliter ut oss. Det gäller ju särskilt vårdpersonalen.

Patienter uppskattar förflyttning

Det handlar ibland om en avvägning mellan personalens och patientens behov, men Lars Backe menar att man också måste fråga sig vilket värde som en förflyttning faktiskt har för patienten.

– Var patienten rädd eller blev hon alldeles slut av förflyttningen? Jag har sett exemplariskt fina förflyttningar upp till stående med uppresningslyft. Nu inser jag att vi har använt den alltför lite tidigare.

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.