Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Körkort åt alla i Staffanstorp

Katten på råttan och råttan på repet. Först utbildades tre instruktörer som i sin tur utbildade 182 personer ur vårdpersonalen. En påpasslig ansökan om kommunala utvecklingspengar har gett nästan all vårdpersonal i skånska Staffanstorp Lyftkörkort®. – Vi har fått mycket höga utvärderingar av dem som gått utbildningen, säger sektionsledare Ingegärd Florin.

En av de utbildningar som Liko Competence erbjuder heter Instruktör Lyftkörkort. Utbildningen leder till att instruktörerna sedan själva kan hålla en endagskurs för vårdpersonal. En kommun som verkligen använt sig av modellen är Staffanstorp, nära Lund.

I den lilla tätorten ligger Magnoliagården och servicehuset Pilegården som all hemtjänst utgår från. Här finns också en grupp sjukgymnaster och arbetsterapeuter som Ingegärd Florin är chef för. När behovet av att utbilda personalen i lyftteknik blev aktuellt, råkade hon av en slump även få reda på att det just då fanns utvecklingspengar att söka.

– Vi sökte 400 000 kronor för att dels utbilda instruktörer, dels utbilda all vårdpersonal.

Inte bara chefen som är nöjd

Och tack vare pengarna har vi också kunnat göra det. Och det är inte bara chefen som är nöjd. Såväl de två instruktörerna Ylva Hägg och Jan-Ingvar Mattsson som den utbildade vårdpersonalen ger utbildningen mycket högt betyg. Hela hösten har de hållit varsin utbildning en dag i veckan.

– På instruktörskursen fick vi lära oss så mycket att vi vågade utbilda vidare, men visst var det nervöst i början. Sedan har det bara varit väldigt roligt, säger arbets-terapeuten Ylva.

Tack vare det höga tempot har all vårdpersonal fått Lyftkörkort® utom några som varit tjänstlediga.

– Jag tror på att all personal utbildas så samtidigt som möjligt, säger Ingegärd som tänker fortsätta med endagskurser på våren och hösten för att alla, även nyanställda, ska få chansen till ett lyftkörkort.

Med hjälp av en rejäl pärm skred Ylva och Jan-Ingvar till verket. De modifierade och anpassade utbildningen till de egna förhållandena och delade upp teori och praktik i olika lokaler.

Andra kommuner har inspirerats

En av dem som utbildats av instruktörerna är Lisbeth Hansson,arbetsledare för ett särskilt boende. Hon är mycket positiv, men ser också att vissa problem återstår.

– Utbildningen var mycket bra, och det var intressant att själv få prova att bli lyft. Jag trodde det skulle vara obehagligt men det kändes faktiskt bra.

När det gäller resultatet i form av ändrad inställning, är Lisbeth dock inte helt nöjd. Trots att många i vårdpersonalen har smärtor, tycker somliga att det är krångligt att planera förflyttningarna och att det tar längre tid.

– Ofta tycker man att det är enklast att lösa situationen själv. Det handlar ju om att planera så att man är två i stället för en.

Andra kommuner i Skåne har nu inspirerats av Staffanstorp, berättar Majvi Hellström som är Likos säljrepresentant i Lund och spindel i nätet för den så kallade 11-gruppen – elva kommuner i Skåne som gått samman och anlitar Liko när det gäller distribution av personlyftar och tillbehör. I Lund är man just nu i startgroparna för att dra igång liknande utbildningar.

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.