Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


RepoLakan lyfter Göransgårdens personal

Manuell förflyttning av vårdtagare i sängen var ett slitsamt arbetsmoment för personalen på Göransgården. Arbetsterapeuten Cecilia Fransson fann en förvånansvärt enkel lösning – ett grönt lakan.

På vårdboendet Göransgården i Vrigstad utanför Sävsjö använde personalen tidigare draglakan och manuella tekniker för att positionera vårdtagare i sängen. Alla manuella förflyttningar var tunga, både mentalt och fysiskt. Ann-Viol Gundersen arbetar som undersköterska på Göransgården och berättar att det kunde kännas jobbigt att gå in till en vårdtagare som hon visste var tung och därmed svår att förflytta.

– Det är ett tungt arbete med moment som vändningar och förflyttning i sängen, ånga har ont i armar och axlar, säger Ann-Viol.

Cecilia Fransson är 1:e arbetsterapeut i Sävsjö kommun där Göransgården ingår. Cecilia kände att de måste hitta en bra lösning för att positionera vårdtagarna på ett smidigt sätt, både för deras och personalens del.

En ny upptäckt

Det första steget var att inskaffa en taklyft och lyftselar för sittande lyft. Detta underlättade visserligen vid lyft från säng till rullstol och vid många andra situationer men det var inte till mycket hjälp vid repositionering i sängen. Vid denna tidpunkt kände Cecilia inte till att det finns ett hjälpmedel som har utvecklats enkom för att underlätta förflyttning i sängen och som inte kräver att personalen lyfter eller drar manuellt.

Det var först när Cecilia besökte ”förflyttningsresan”, en temadag om förflyttningar arrangerat av Liko och andra hjälpmedelstillverkare, som hon stötte på RepoLakan från Liko. Genast när hon såg det tänkte Cecilia på en tung vårdtagare som hon jobbade med.

RepoLakan bäddas i sängen som ett vanligt lakan och kan användas under hela vårdtiden. Lakanet är försett med lyftband som gör att man kan lyfta brukare i sängen med hjälp av en lyft. Detta gör att förflyttning högre upp i säng inte kräver några manuella lyft överhuvudtaget. Att vända en brukare i sängen blir också det lekande lätt.

– Otroligt att det här inte har funnits tidigare, säger Cecilia om RepoLakan som började säljas på den svenska marknaden för ungefär ett år sedan. De anställda på Göransgården längtade efter att få hjälpmedel för att lösa dessa situationer så för Cecilia fanns det ingen tvekan.

Arbetar snabbare

Som med alla nya vanor tar det lite tid att få det att fungera optimalt. Särskilt gäller detta då det är en ny och unik produkt som ingen har använt tidigare.

– Personalen måste vara motiverad för att vilja ta till sig nya hjälpmedel, berättar Cecilia.

För att upprätthålla motivationen och ge tillräckliga kunskaper var Cecilia och Likos representant i området med och utbildade personalen den första tiden. Det fanns vissa farhågor att repositioneringarna skulle ta längre tid, en vanlig anledning till att personal i vården ”glömmer” att använda vissa hjälpmedel.

– Om alla vet hur man använder RepoLakan så går det faktiskt fortare än att lyfta och vända manuellt, berättar Ann-Viol Gundersen som demonstrerar hur snabbt en vändning genomförs då två vana användare samarbetar.

– Dessutom blir det värdigt för vårdtagaren, fyller Cecilia på, de slipper uppleva att personalen måste anstränga sig så mycket för att de är tunga.

Tyngre brukare - ökat behov

Behovet av hjälpmedel vid positionering av vårdtagare har blivit allt mer påtagligt i takt med att befolkningen i stora delar av världen har blivit allt tyngre. För att klara att förflytta även de allra tyngsta vårdtagarna kan RepoLakan lyfta upp till 500 kg.

Men RepoLakan kan med fördel användas även till andra brukare, exempelvis märtpatienter som är beröringskänsliga eftersom lakanet fördelar trycket jämt över hela kroppen. För personalen och de tunga vårdtagarna på Göransgården har det varit ett verkligt lyft att få använda RepoLakan. Dels minskar den fysiska belastningen och dels så känner personalen att de kan göra ett bättre jobb med att ta hand om sina vårdtagare.

– Det här skulle vi ha gjort för länge sen, konstaterar Ann-Viol.

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.