Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Stå för livet

– Det känns skönt att kunna stå upp på egna ben igen, nu står jag minst en gång per dag i sex till sju minuter, säger en både stolt och nöjd Valter. Det låter kanske inte som så mycket, men hans fru Maibritt vittnar om hur bra det är för Valter att stå upp och hur mycket det betyder. Men hon tycker att det är smått otroligt.

– Jag förstår inte att han kan stå så bra, han kan ju inte stå normalt sett, säger en förundrad Maibritt Carlsson när Valter står upp och sträcker på sig.

Fredrik Bredberg, sjukgymnast i Nässjö som har behandlat Valter, berättar att målet alltid är att aktivera patienten så mycket som möjligt. Men det är inte alltid så lätt att hitta lösningar som är säkra, funktionella och som aktiverar brukaren. Förutom att hjälpmedlet helst ska uppfylla alla dessa kriterier får man vara beredd på att byta hjälpmedel beroende på brukarens funktion som kan förändras både positivt och negativt. Till exempel var Valters motoriska funktion sämre ett tag och förflyttningarna hanterades med hjälp av en personlyft, men så snart han hade återfått lite styrka sökte Fredrik efter ett mer aktivt hjälpmedel.

Sängliggande i månader

– Många patienter kan tvingas att ligga ned i månader och år. Varje dag de ligger utan belastning eller aktivitet försämras ledernas, ligamentens och musklernas funktion, säger Fredrik Bredberg, sjukgymnast i Nässjö. Studier visar att såväl den psykologiska som fysiologiska hälsan påverkas positivt av stående. Fysiskt påverkas bland annat blodtryck, muskler, leder samt mag- och tarmfunktion.

– Du kan ju själv tänka dig skillnaden i perspektiv på livet från att alltid ligga ner till att stå upp, kommenterar Fredrik den psykologiska betydelsen.

– Vi försökte med en rollator först men Valter har en tendens att luta sig bakåt när han försöker stå eller gå, berättar Fredrik Bredberg.

När Valter lutade sig bak på det sättet klarade han inte att hålla balansen på egen hand. Istället fick någon annan, oftast hemtjänstpersonalen, stödja honom när han försökte gå. Rollatorn byttes då ut mot en vändplatta, som tyvärr inte fungerade speciellt bra.

– Jag upplevde det dessutom som att den passiviserade Valter alldeles för mycket och att användningsområdet var alldeles för snävt. Men tyvärr hade vi inget alternativ för stunden, menar sjukgymnasten Fredrik Bredberg.

Efter att ha försökt med rollator, vändplatta och gåbord utan framgång ställde hemtjänstpersonalen ett ultimatum: de krävde ett hjälpmedel som besparade deras ryggar och handleder, de kunde inte offra sin hälsa för att Valter skulle få vara aktiv. De ville ha tillbaka personlyften.

Härligt att stå

Men Fredrik vill hitta en annan lösning eftersom Valter med rätt hjälpmedel kunde vara mycket aktivare, och till sist fann han en möjlighet. Han fann ett hjälpmedel som han trodde kunde vara svaret för Valter och för andra patienter i liknande situationer.

– Första gången han skulle ställa sig upp i RollOn så var vi lite osäkra, både Valter och jag, berättar Fredrik. Men i samma stund som han kom upp på benen och kände att han stod säkert och stabilt förändrades hans ansiktsuttryck, han slappnade av och log när han kunde blicka ut över rummet från sin stående position, minns Fredrik.

När Valter står i RollOn hjälper utformningen till att hålla benen upprätt och stussramen gör att han står säkert utan risk för att falla. Det är dessa egenskaper som gör att Valter kan stå själv utan problem.Valter pratar inte så mycket eftersom han också har afasi som en följd av sin stroke. Men när det handlar om upplevelsen av att stå i uppresningsstödet har han bara gott att säga.

– Det är en skön känsla, det känns att det är bra för musklerna. Det är också bra för hemtjänstpersonalen, de kan hjälpa mig upp och sen så står jag där själv medan de till exempel bäddar sängen, förklarar Valter.

Valter har nu använt sin RollOn i några månader, men Fredrik har den ännu bara på lån från Liko eftersom den är så pass ny att den inte har plockats in i sortimentet. För att ytterligare utvärdera funktionen ville han testa den på flera brukare.

Men då sade hemtjänstpersonalen ifrån.

– Vi vägrade, vi sa att ”Du får inte ta den!”, berättar Ros-Marie Krantz frånhemtjänsten i Nässjö.

– Att de sa så visar vad som är så bra med den här produkten, den är liksom mittemellan en lyft och ett gånghjälpmedel vilket gör att den funkar för att aktivera brukaren och samtidigt är ypperlig som arbetstekniskt hjälpmedel, avslutar Fredrik Bredberg.

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.