Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Duo2

Duo2
Madrassystem för tryckavlastning

Med den unika lågtrycksteknologin De-Teq®, maximerar Duo® 2 viktfördelningen med två terapiformer i ett enda madrassystem, vilket resulterat i så goda värden vad beträffar tryckminskning, att de bidrar till att behandla 4:e gradens trycksår.

Fortsatt forskning med anledning av Duo®-madrassens stora framgångar, har lett till utveckling av Duo® 2.

Duo® 2 med förbättrad madrasskonstruktion, ännu lägre tryck i Real-HeelTM-zonen, förbättrad P-Max-uppblåsning, ny elektronisk CPR, förbättrad manöverdosa och ny separat sittdyna, bygger vidare på de resultat och de framgångar som patientvård med Duo® uppnått.

Funktioner

Med hjälp av De-Teq®-teknologin minskar trycket mellan patient och madrass avsevärt och eliminerar de topptryck i de inre cellerna som patienterna utsätts för med de konventionella madrassystemen med alternerande tryck; vilket medfört snabbare läkningstakt och högre komfort.

Det interna celltrycket i de flesta konventionella madrassystem regleras enligt vid tillverkningen förinställda värden, och reagerar inte på patientens storlek, form, vikt eller rörelser. Därav de höga tryck som gör att patienterna klagar över att de ligger obekvämt.

Dela

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.