Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Hill-Rom P280 Overlay

P280 Bäddmadrass

I linje med 2009 NPUAP/EPUAP konsensus tillhandahåller Hill-Rom produkter och behandlingar av högsta kvalitet för att säkerställa tillämpliga åtgärder för en Safe Skin™-miljö för dina patienter. 

Hill-Rom I-mmersion™ Therapy med P280 bäddmadrass med 3 zoner bidrar till att minska prevalensen och förekomsten av trycksår genom att använda alternerande tryckfördelning tillsammans med omslutning och lågt tryck.

Hill-Rom P280 bäddmadrass: 

  • Uppfyller patientens individuella behov genom att tillhandahålla val av behandling (alternerande eller kontinuerligt lågt tryck)
  • Svarar för ett effektivt förebyggande och behandling av trycksår 
  • Säkerställer alternerande lågt tryck med hjälp av mycket anpassningsbara uretanceller 
  • Möjlighet till förbättrad patientkomfort med justerbara cykeltider och justering av fast- eller mjukhet
  • Förbättrar säkerheten för patient och vårdgivare tack vare sådana egenskaper som automatisk låsfunktion, säkerhetslarm och lättanvänt transportläge 
  • Bibehåller patientens mobilitet 


Egenskaper:

Tre zoner: Statisk huvudzon, alternerande lågt eller konstant lågt tryck i korsbenszon samt en hälzon med 5° lutning för bättre tryckfördelning.
Till skillnad från andra typer av bäddmadrasser har P280 differentierade zoner för att uppfylla patientens individuella behov för de känsligaste områdena. 

Uppblåsning för sittposition
Genom att blåsa upp ett fast område i korsbenszonen underlättas patientens mobilisering och uppresning.

P- max
Ökning av trycket i hela madrassen underlättar vårdprocessen.                     

Enkel CPR-koppling 
Med Hill-Rom® P280 bäddmadrass behöver vårdgivaren bara koppla bort anslutningen från aggregatet för att skapa en snabb CPR.

Justerbara inställningar för alternerande cykeltid och komfort
Cykeltiden kan justeras för att ge mer komfort vid sömn samt efter det medicinska behovet. Komfortinställningarna bidrar till att anpassa fast- eller mjukheten efter patientens önskemål.

Säkerhetslarm
Vårdgivarna varslas vid fel.

Automatisk låsfunktion
Denna säkerhetsegenskap bevarar gjorda individuella inställningar och förhindrar att de oavsiktligt ändras.

360° svetsat avtagbart överdrag 
Förhindrar att vätskor tränger in. Kan tvättas eller bytas vid behov.

Transportläge för tio timmar 
En viktig fördel som hjälper vårdgivare i deras dagliga vård: Det statiska läget svarar för att patienten får tillräckligt understöd vid transporter eller el-avbrott.

Manuellt justerbar med fem inställningar
Tryckfördelning tillhandahålls i alternerande lågtrycksläge och konstant lågtrycksläge. Justerbar cykeltid för att anpassa till patientens tillstånd och för att bidra till komforten.  Komfortinställningar hjälper till att justera fast- eller mjukhet efter patientens önskemål. Överuppblåsningsfunktion för sittposition hjälper vid mobilisering. P-max underlättar vårdprocessen. 

Automatisk låsfunktion
Denna säkerhetsegenskap bevarar gjorda individuella inställningar och förhindrar att de oavsiktligt ändras.

 

360° svetsat avtagbart överdrag

Förhindrar att vätskor tränger in. Kan tvättas eller bytas vid behov.

 

Transportläge för tio timmar 
En viktig fördel som hjälper vårdgivare i deras dagliga vård: Det statiska läget svarar för att patienten får tillräckligt understöd vid transporter eller el-avbrott.

 

 Manuellt justerbar med fem inställningar
Tryckfördelning tillhandahålls i alternerande lågtrycksläge och konstant lågtrycksläge. Justerbar cykeltid för att anpassa till patientens tillstånd och för att bidra till komforten.  Komfortinställningar hjälper till att justera fast- eller mjukhet efter patientens önskemål. Överuppblåsningsfunktion för sittposition hjälper vid mobilisering. P-max underlättar vårdprocessen.

Dela

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.