Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Clinitron Uplift Air Fluidised therapy

Clinitron
Idealisk miljö för sårläkning

Clinitron Air fluidiserad Therapy är fortfarande oöverträffad som första val i behandlingen av djupa sår och en traumatiserad patient.

Oberoende klinisk forskning har genomgående visat betydande förbättringar inom sårläkning, med en åtföljande minskning av patientens vårdtid på sjukhus, vilket i sin tur ger ekonomiska fördelar.

Clinitron syftar till att optimera hanteringen av den mycket vårdkrävande patientens thermo-reglering och minska stressen för hypercataboliska patienter.

Funktioner

En ren miljö
Varm filtrerad luft strömmar försiktigt runt patienten och ger en ren torr miljö. Det förhindrar maceration och minskar risken för sårkontaminering och korsinfektioner. Exsudat och andra kroppsvätskor absorberas bort från patienten ned till en alkaliskt torr miljö av flytande microsfärer. Där inkapsling av exudatet och uttorkning bidrar till en mycket bakteriefientlig miljö som försvårar överlevnad och tillväxt av pathogena microorganismer.

En reglerbar miljö
Patientens mikroklimat kan noggrant kontrollerade mellan 28 och 40 grader ° C. Det ger möjlighet att värma eller kyla av patienten utan annan ytterligare utrustning eller invasiv teknik. En kombination av varm miljö och lågt tryck mot vävnaden minskar patientens stress, detta kan leda till en besparing på upp till 4g kväve och 4-600 Kcal per dag. Patientens välbefinnande och sömnmönster kan förbättras avsevärt genom den varma sövande miljön. För patienter med svårbehandlad smärta i terminalstadier kan smärtlindringen optimeras.

Ett perfekt underlag
Luften fluidiserar i microsfärer vilket resulterar i att patienten hålls flytande i en konstgjord, ”torrvätska”. Soda-kalk mikropärlor (glas) svävar i varm luft. Patienten är skild från den torra vätskan med ett löst sittande filterlakan som rör sig fritt. Det innebär att risken för skjuv och friktion elimineras. Eftersom den fluidiserade massan överensstämmer helt med kroppskonturen, är patientens vikt fördelad jämnt och på en stor yta vilket resulterar i att trycket mot vävnaden är så låg som 11mmHg. Det minskar behovet av ompositionering för att förhindra tryckskador. Det varma låga trycket förbättrar vävnadsperfusionen. Omvårdnaden av patienter med känsliga vävnadsskador eller lambåopertioner underlättas och sårläkningen förbättras.

Dela

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.