Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Möjligheter med taklyft
Fyller många behov

En taklyft kan fylla många olika behov och det finns många olika sätt att anpassa ett taklyftssystem till verksamhetens unika behov. Här visar vi några av de vanligaste.

Läs gärna mer om specifika lyftbehov genom att klicka här.

Lyft mellan två platser (fast skena)

Lyft mellan två platser (fast skena)En fast skena är bra när man vill lyfta mellan två fasta punkter, exempelvis från en säng till en rullstol. Skenan kan vara rak eller med kurva och monteras ofta med hjälp av diskreta stödben som fästs i väggen. En skenkurva kräver dock alltid en takinfästning.
Fast skena är ett enkelt, effektivt och ekonomiskt val.

Traverssystem

Traverssystemet ger dig valfrihetEtt traverssystem består av en rörlig skena monterad i två fasta skenor och är ofta den bästa funktionella lösningen eftersom det ger större lyft- och rörelsefrihet.
Traversskenorna kan kopplas ihop med hjälp av växlar för att exempelvis möjliggöra förflyttningar mellan olika rum. En annan viktig fördel är att traverssystem automatiskt centrerar sig till brukaren vid lyft.

Traverssystemet är det vanligaste och bland vårdpersonalen det mest uppskattade skensystemet.

Flyttbarhet

Olika lösningar finns för att enkelt kunna flytta lyftmotorn mellan olika rum när behoven ändras.

Fristående system

Gör taklyften mobil med ett fristående systemEtt fristående system kan vara ett bra alternativ till en fast monterad taklyft. Det kan vara så att man vill prova på taklyft utan att behöva göra ingrepp i lokalen. Det kan också vara så att lyftbehovet är tillfälligt eller att en fast installation inte är att föredra av andra skäl. Ett fristående system ställer dessutom inga krav på takets eller väggarnas hållfasthet.

Liko har flera varianter av fristående lösningar som nära nog ger samma flexibilitet som en fast installation, även när det kommer till riktigt tunga lyft. FreeSpan Rakbana är tack vare sina hjul dessutom lätt att i monterat läge flytta mellan olika rum eller justera till rätt placering.

Taklyft från rum till rum

Taklyft från rum till rumLiko har alltid legat steget före när det gäller rum-till-rum-lösningar. Här finns flera faktorer att ta hänsyn till, givetvis är säkerheten den främsta men även saker som rummets estetik har betydelse. Liko har lösningar som gör lyftet smidigt utan ingrepp på dörrposter och annat.

Med Likorall R2R kopplas två motorer ihop i dörröppningen och på så sätt förflyttas brukaren smidigt och säkert. Multirall gör det möjligt att göra samma manöver med endast en lyftmotor och ett Dörrpendelband

Gardinsystem

Liko har utvecklat flera unika typer av gardinsystem som ökar känslan av ostördhet i flerpatientrum och som fungerar bra tillsammans med taklyftssystem.

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.