Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Frågor och svar Lyfthjälpmedel för små barn?

För hur små barn kan/ska man använda lyfthjälpmedel och hur ska man balansera att önskemålen från föräldrar och assistenter kan vara olika?
Just nu har vi ett barn som är 2 ½ år och väger 13 kg, barnet hjälper inte till när man lyfter henne. Assistenterna kräver en lyft men föräldrarna tycker att det är för tidigt.

Vi har mött många familjer, barn och assistenter i denna situation. Acceptansen för användande av hjälpmedel kan variera mycket och det är inte ovanligt att det tar lite extra tid för föräldrarna i jämförelse med för annan personal som finns runt barnet. Det är viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas signaler men samtidigt lyfta fram de fördelar som finns med olika hjälpmedel. Det är också viktigt att föra en dialog kring assistenternas arbetssituation och riskerna de utsätter sig för i arbetet, vilket också regleras i arbetsmiljölagstiftning.

Fördelar som man kan lyfta fram är:
• Barnet lyfts i en tygsele som är mjuk och formar sig runt barnet.
• Föräldern/assistenten kommer nära barnet samtidigt som lyften tar vikten.
• Många brukare upplever att det är bekvämare att bli lyft i en lyftsele då trycket fördelas jämt över en större yta av kroppen, vid manuella lyft koncentreras trycket till de platser där armar och händer placeras.

Forskning stödjer dessutom användning av hjälpmedel:
• Forskning visar att det är säkrare för både medhjälparen och den som ska lyftas att bli förflyttad med en personlyft.
• Prevalensen av ländryggssmärtor bland vårdgivare till barn med funktionsnedsättningar som behöver hjälp med förflyttningar är 81%.
• Att använda rätt förflyttningsteknik är svårt eftersom barnet kan vara tungt och i ständig rörelse vilket ofta resulterar i lyft i obekväma positioner.
• Barn är inte som paket. De kan vara oförutsägbara i sina rörelser och sitt agerande under själva lyftet som ofta sker från golvet och i begränsade utrymmen.
• Ryggsmärtor är det mest rapporterade klagomålet bland barnvårdare.

Dessutom har Liko lång erfarenhet och ett anpassat sortiment:
• Det finns ett stort tillbehörssortiment speciellt anpassat för barn. Liko har bla lyftselar speciellt designade för barn, med nallemönstrat tyg.
• Våra representanter hjälper gärna till att föreslå anpassade hjälpmedel för enskilda brukare.

image

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.