Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Frågor och svar Hur många vid användning av personlyft?

Finns det säkerhetsföreskrifter angående om man ska vara en eller två personer vid användning av personlyft? Och är det någon skillnad om man använder mobillyft eller taklyft?

Det finns inte några föreskrifter från myndigheterna om hur många medhjälpare man bör vara vid förflyttning med lyft. Det kan dock finnas lokala råd eller föreskrifter i det här avseendet som arbetsgivaren bestämt och då är det detta som gäller.

När vi på Liko får den här frågan lite då och då brukar vi säga så här:

För varje enskild lyftsituation måste behovet utvärderas. Hur många personer som bör vara delaktiga beror bland annat på vilken typ av lyft som används och brukarens funktionsstatus. Det är också beroende av medhjälparnas kunskap och träning i att använda produkterna på rätt sätt. Det viktigaste att tänka på är er egen och brukarens säkerhet, ni måste båda känna er trygga och säkra i förflyttningen.

Vanligtvis är appliceringen av lyftselen ett tyngre moment än att manövrera själva lyften. Det är svårt att på ett ergonomiskt riktigt och säkert sätt applicera lyftselen på en tyngre eller mer orörlig brukare än vad det är med en brukare som kan hjälpa till.

När det gäller skillnaden på om man använder en mobillyft eller en taklyft, kan man slå fast att det är betydligt enklare att sköta en förflyttning med taklyft än att hantera en mobillyft, som ska manövreras på golvet. Att både sköta mobillyften och samtidigt vara nära sin brukare är mycket krävande.

Slutsatsen blir att behovet styr, vid vissa lyftsituationer räcker det med en person medan det vid andra lyft, exempelvis av en väldigt tung brukare kan krävas att fler personer hjälper till.  Om ni känner er osäkra på hur ni ska agera vid en förflyttning rekommenderar vi att ni i första hand pratar med ansvarig chef eller den sjukgymnast/arbetsterapeut som har ordinerat de lyfthjälpmedel som ska användas.

image

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.