Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Frågor och svar Lyftväst/Lyftbyxa för dementa?

Jag arbetar med två dementa patienter vars förmåga att resa sig och gå, har försämrats. Detta medför en ökad fallrisk och en osäkerhet för personalen. Vilka erfarenheter finns av användande av Lyftväst/Lyftbyxa till personer med demenssjukdomar?

Många personer med demens har framgångsrikt använt Liko Lyftväst och Liko Lyftbyxa. Dessa produkter ger en säkerhet för såväl brukaren som personalen under mobilisering och rehabilitering.

Vår erfarenhet säger att den brukare som känner tryggheten av att exempelvis Lyftvästen eller Lyftbyxan fångar upp dem vid ett eventuellt fall, ändå törs prova benens förmåga mer än utan dessa hjälpmedel.

Baserat på våra erfarenheter ser vi inte några särskilda hinder för att använda dessa produkter till personer med demenssjukdomar. Det problem vi sett som ibland kan uppstå vid gångträning av dementa brukare är att de kan lyfta ett eller båda benen och låta Lyftvästen/Lyftbyxan ta hela deras kroppsvikt istället för att själva belasta.

Varför de gör så vågar vi inte ha någon uppfattning om. Ett råd kan dock vara att inte låta hjälpmedlet ta för stor del av belastningen från början utan att låta brukaren ta belastningen hela tiden.

Generellt är det svårt för oss att uttala oss om lämpligheten att använda Lyftväst/Lyftbyxa för denna brukargrupp eftersom personer med demenssjukdomar fungerar och reagerar på många olika sätt vid dessa situationer. En individuellt utprovad Lyftväst/Lyftbyxa är alltid viktigt för att få god komfort, funktion och säkerhet. Vi rekommenderar att du provar vilken produkt som passar bäst till dina brukare. Om du känner dig osäker kan vår lokala representant på fältet hjälpa dig med utprovning.

image

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.