Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Frågor och svar Lyftsele från Liko på en annan lyft

Kan jag använda en lyftsele från Liko på en lyft från en annan tillverkare?

Likos produkter utvecklas och designas för att passa optimalt till varandra och för att ge bästa säkerhet, funktion och komfort i lyftsituationen. Som tillverkare är Liko ansvarig för funktionen och säkerheten för våra produkter, så länge användning, tillsyn och underhåll följer våra instruktioner.
Om du som förskrivare kombinerar två produkter från två olika tillverkare, som ej är avsedda att kombineras, övertar du personligen ansvaret för produkternas funktion och säkerhet.

Detta regelverk gäller i hela världen, med ett undantag – Sverige. De generella reglerna om ansvar gäller även Sverige, men genom ett samarbetsavtal mellan leverantörer av personlyftar och lyftselar finns ett antal möjliga kombinationer med olika tillverkares produkter. De möjliga kombinationerna anges i listan ”Kombinationer lyftselar – personlyftar” som utges av Hjälpmedelsinstitutet.

OBS! För att en i (kombinations) listan godkänd kombination med lyftsele och personlyft från två olika tillverkare ska vara godkänd gäller i varje enskilt fall att du som förskrivare är skyldig att utföra en dokumenterad utprovning där vårdtagaren har medverkat. Om denna inte har utförts på ett korrekt sätt är det fortfarande du som förskrivare som riskerar att bli ansvarig för kombinationen vid eventuell olycka eller felaktig funktion.

Listan ”Kombinationer lyftselar – personlyftar” kan beställas från Hjälpmedelsinstitutet. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Liko.
Liko har endast markerat och godkänt de kombinationer som överensstämmer med informationen i våra bruksanvisningar och som inte innebär någon risk. Vi vill dock poängtera att det kan finnas kombinationer som inte innebär någon säkerhetsrisk, men som kan vara mindre lyckade av andra anledningar. Exempel på detta är kombinationer med olämpliga lyftbyglar vilket vi ser skulle kunna resultera i försämrad funktionalitet av lyftselen eller ökad risk för slitage av lyftselen.
Vi rekommenderar därför alltid en individuell utprovning av lyftselen i kombination med övriga lyfttillbehör. Det är en mycket viktig del vid förskrivning av lyfthjälpmedel som ska garantera bästa säkerhet, funktion och komfort i lyftsituationen.

image

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.