Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Frågor och svar Risk att min mobillyft tippar?

Vi brukar flytta en brukare mellan sängen och stol eller rullstol. Men runt sängen är det väldigt trångt, särskilt när mobillyftens ben är maximalt breddade. Kan man förflytta en brukare i lyften när mobillyftens underrede är i det smalaste läget utan risk för tippning?

Alla Likos lyftar uppfyller kraven i ISO 10535 med avseende på tippvinklar, maxlast mm. och har genomgått noggranna tester för att kunna användas säkert i vanligen förekommande vårdsituationer.

Att förflytta en brukare på det sätt ni beskriver i frågan är alltså inget problem, mobillyften är tillräckligt stabil även med underredet i smalaste läget.
När du väljer mobillyft kan du också tänka på att välja en som passar dina behov. I detta fall kan exempelvis en Viking XS som är designad för trånga utrymmen vara ett bra val.

Hur benen breddas skiljer också lyftarna åt, Golvo har exempelvis en parallell benbreddning medan våra andra mobillyftar har en V-formad breddning.
För lyft kring säng kan även sängens frigång från marken ha betydelse eftersom den påverkar möjligheten att köra under lyften under sängen. För sängar med låg markfrigång har Liko utvecklat en lösning som är den lägsta i världen, Golvo Low Base™, som endast är 6 cm hög.

En nära relaterad aspekt till din fråga är att vi rekommenderar korta förflyttningar mellan två lyftplatser som en generell regel. Detta har att göra med brukarens säkerhet, då den eventuella risk som kan uppstå vid förflyttningar med lyft förekommer då brukaren hänger fritt över golvet.

image

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.