Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Frågor och svar När ska lyftselen kasseras?

Vi har många lyftselar som är flera år gamla, men inte slitna. Är enbart åldern på lyftselen ett skäl att kassera den?

Din fråga är ytterst aktuell då den medicintekniska standard som berör personlyftar och lyftselar, SS-EN 10535 – 2007, har kommit i en ny utgåva med tydliga rekommendationer kring hantering av lyftselar.

I den informativa bilagan av Standarden anges att man bör genomföra en periodisk inspektion av lyftselen med det intervall som angetts av tillverkaren eller minst var sjätte månad.

Liko anser inte att åldern ensamt är ett skäl att kassera lyftselen. Vi definierar tex. en Liko Unversalseles livslängd enligt följande:
"Produkten har en förväntad livslängd på 1-5 år, vid normal användning. Livslängden varierar beroende på material, användningsfrekvens, tvättförfarande och belastning."

Av denna formulering förstår vi att livslängden avgörs av fler faktorer. För att avgöra konditionen på era lyftselar rekommenderar vi därför att ni genomför periodisk inspektion.

Liko har utarbetat särskilda inspektionsprotokoll som på ett tydligt sätt anger aktuella kontrollpunkter samt instruktioner till dessa för resp. lyftselsmodell. Du finner dessa under dokument till resp. lyftselsmodell

Standarden har även definierat kunskapsnivån hos den som genomför inspektionen samt på dokumentationen. Om du vill sätta dig in vad som gäller och dessutom få kunskap och verktyg för att genomföra periodiska inspektioner rekommenderar vi att ni går den särskilt anpassade utbildning i ämnet som Liko Competence erbjuder. Kontakta dem för att få mer information om utbildningen eller besök www.likocompetence.se

image

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.