Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Frågor och svar Tillverkningsår på Lyftselar

Hur kan man se tillverkningsår på Lyftselar från Liko?

Det finns tre olika sätt att se tillverkningsår på lyftselar från Liko.
 
Lyftselar tillverkade före 1997 har en separat märklapp med hela årtalet utskrivet.

Lyftselar tillverkade efter 1997 har en separat märklapp som vanligtvis sitter under storleksmarkeringslappen. Där återfinns serienumret på lyftselen, den första siffran talar om vilket år lyftselen är tillverkad. Serienumret 402533 betyder till exempel att lyftselen är tillverkad 2004.

Lyftselar tillverkade efter 2005 har även en märkning som talar om år och månad för tillverkning.


Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.