Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Student Praktik och exjobb

Liko har en lång historia av att samarbeta med högskolor/universitet och studenter. Framförallt har vi samarbetat mycket med Luleå Tekniska Universitet som vi också har stöttat på andra sätt.

Vi ser det som en stor möjlighet att bedriva samarbete med studenter, men vi ser det också som ett stort ansvar.

Examensarbeten och uppsatser

Ofta sker dessa samarbeten i samband med att studenter genomför examensarbeten eller skriver uppsatser. För att detta ska bli lyckat krävs att studenterna ska vilja arbeta med något som är relevant för vår verksamhet och att vi har möjlighet att ta emot studenterna och lägga ned egna resurser i projektet. Det ser vi som en förutsättning för att detta ska bli den positiva upplevelse vi vill att det ska vara för båda parter.

Om du är student och intresserad av ett samarbete i någon form vill vi att du kontaktar oss i så god tid som möjligt med en beskrivning av vad ditt projekt handlar om.

Kontakta vår personalavdelningpersonal@liko.se om du är intresserad av ett samarbete med Liko.

Praktik

Att få in personer utan tidigare erfarenhet av vår organisation, med nya fräscha idéer kan vara en vitamininjektion för oss – och för studenten som gör sin praktik.

För att det ska bli en positiv och lärorik upplevelse ställs det även här krav på bägge parter. Från vår sida måste vi få en möjlighet att förbereda oss för att ta emot en student och det krävs att vi har ett behov som passar med den praktiserande studentens önskemål.

För att skapa bra förutsättningar för en praktikperiod ber vi dig därför att kontakta oss i så god tid som möjligt med en beskrivning av dig, dina tidigare erfarenheter och dina tankar och önskemål kring en eventuell praktik på Liko.

Kontakta vår personalavdelningpersonal@liko.se om du är intresserad av praktik på Liko.


Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.