Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Värderingar

Liko är ett värderingsstyrt företag. Vår affärsidé berättar om målet med vår verksamhet ”Varje dag har vi en positiv inverkan på patienters och vårdgivares liv.”

Vi som är anställda inom Liko, A Hill-Rom Company:

  • Respekterar och bryr oss om våra kunder, medarbetare, aktieägare och vår omgivning
  • Är öppna, ärliga och uppriktiga
  • Välkomnar mångfald av olika bakgrunder, perspektiv och idéer
  • Ger noga genomtänkta löften och åtaganden och ser till att uppfylla dem
  • Vi konkurrerar med kraft och effektivitet, men ärligt och rent
  • Är handlingskraftiga och är inte rädda för risker
  • Har roligt tillsammans och firar våra framgångar

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.