Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Det här är kvalitet

Kvalitet

Inom Liko och Hill-Rom är kvalitet mer än ett program eller en process. Det är ett löfte som vi ger våra kunder varje dag.

”Att vara ’tillräckligt bra’ räcker inte för oss”

Under många år har vi levt upp till detta löfte genom att erbjuda våra kunder innovativa produkter med hög kvalitet. Vårt etablerade arbetssätt att bygga långsiktiga relationer med våra kunder är mer än bara vår historia – det är även vår framtid.

Idag investerar vi kraftfullt för att vara säkra på att vi även i framtiden ska ha möjlighet att erbjuda våra kunder detta. Att vi alla tar ansvar för att hålla vårt kvalitetslöfte innebär också att våra kunder kan lita på att vi gör saker på rätt sätt.

Det betyder att vi har nolltolerans för att produkter och tjänster inte lever upp till våra krav, och att vi förväntar oss att alla inom Liko och Hill-Rom alltid anstränger sig för att erbjuda det bästa vi kan.

Att välja en certifierad partner är ett tryggt val

För oss handlar kvalitet alltså om mer än program, processer eller diplom. Men det är ändå en trygghet för dig som kund att välja en certifierad leverantör. Det visar att en oberoende part har granskat vårt arbete och funnit att vi uppfyller de krav som ställs på oss.

Liko är certifierade enligt medicinteknikstandarden ISO 13485, kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.

Våra produkter testas och ackrediteras av oberoende testinstitut och uppfyller kraven i ISO 10535 (internationell standard för personlyftar och lyftselar) samt andra styrande regelverk.


Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.