Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Garanti & Reklamationer

Kontakta säljorganisationen i ert land för aktuella garantivillkor som rör de produkter ni har köpt.

Produkter som köpts direkt från Liko AB har två års garanti. På vissa marknader kan andra villkor förekomma.

För att reklamera en produkt eller lämna in för garantiåtgärd, kontakta återförsäljaren av Likoprodukter i ert land.

Garanti och reklamationer för kunder i Sverige »


Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.