Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Kvalitet och produktion

Alla våra produkter utvecklas av vårt eget utvecklingsbolag, Liko Research & Development, redan där startar vårt gedigna kvalitetsarbete. Produkterna tillverkas och monteras därefter i våra egna produktionsanläggningar eller av specialiserade leverantörer.

Vi anstränger oss alltid för att finna den mest lämpade leverantören, våra egna produktionsanläggningar jämförs med de bästa i världen inom sitt område. Det finns flera aspekter som vi tar hänsyn till vid valet av leverantör. Men självfallet är kompetensen och förmågan att leverera tjänster, material eller produkter med hög kvalitet den enskilt vikigaste.

Att få leverera komponenter, produkter eller tjänster till Liko innebär att man har passerat ett nålsöga. De som väljs ut har genom tester, annonserade och icke-annonserade besök och möjlighet att uppfylla en lång kravlista kvalificerat sig att leverera till Liko. Därigenom är de också en del i den värdekedja som i slutänden levererar det mest kompletta utbudet av produkter och tjänster för att lyfta och förflytta människor inom vården. Våra leverantörer är stolta över att vara partner med Liko och delaktiga i detta.

Förutom att våra leverantörer ska hålla en hög kvalitet kräver vi också att de följer riktlinjer som handlar om miljö, säkerhet, anpassning efter lagar och regelverk och andra etiska krav.

Om du vill läsa mer om hur vi utvecklar våra produkter kan du klicka dig fram under rubriken Produktutveckling.
 


image

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.