Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


image

Miljö Det gröna företaget

Grönt är Likos färg på fler än ett sätt. Förutom att våra världskända lyftselar och vår logotyp är gröna så är vi också gröna i vårt tankesätt. Vi anstränger oss alltid lite extra för att hitta lösningar som är vänliga mot moder jord.

Ett bevis på vår strävan inom miljöområdet är att vi som första företag i branschen miljöcertifierades enligt ISO 14001 redan 1999.

Ett exempel på hur vi arbetar praktiskt med miljöfrågor är valet av aluminium för en stor del av våra produkter. Aluminium framställs av bauxit som finns i näst intill obegränsade mängder. Dessutom är aluminium återvinningsbart i princip hur många gånger som helst. Förutom att det är ett bra val ur miljösynpunkt är det också ett praktiskt val eftersom det innebär att våra produkter är både starka och lätta, något som våra kunder uppskattar.

Se fler exempel på vårt miljöarbete.


Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.