Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Miljöaktiviteter på Liko

Att vi är certifierade enligt ISO 14001 visar att vi arbetar på ett systematiskt sätt för kontrollera vår miljöpåverkan. Nedan följer några exempel på vad vi praktiskt gör för att minska vår miljöpåverkan.

Uppvärmning

Att värma upp de stora byggnaderna vid vårt huvudkontor i Alvik utanför Luleå under den kalla vintern i norra Sverige är normalt sett förknippat med stor energiförbrukning. Vi har därför gjort en stor investering i en av länets största bergvärmeanläggningar. Idag värms alla byggnader, inklusive vår nybyggda restaurang upp med miljövänlig bergvärme.

Inköp

Miljöaspekten är alltid en viktig faktor när vi på Liko tar beslut om val av leverantör. Vi jämför exempelvis faktorer som materialval, transporter och tillverkningsmetoder.

Kommunikation

Liko är ett globalt företag, för att minska resandet och effektivisera tiden använder vi oss av modern teknik för möten.

Aluminium

Att vi har valt att tillverka en stor del av våra produkter i aluminium är inte en slump. Aluminium framställs av bauxit som finns i näst intill obegränsade mängder. Dessutom är aluminium återvinningsbart i princip hur många gånger som helst. Förutom att det är ett bra val ur miljösynpunkt är det också ett praktiskt val eftersom det innebär att våra produkter är både starka och lätta, något som våra kunder uppskattar.

Avfall och återvinning

Självklart sorterar vi vårt avfall från alla verksamheter och återvinner allt material som är återvinningsbart. Liko är ansluten till El-Kretsen för säker återvinning av elektronikprodukter och till REPA för återvinning av förpackningar.

Liko – det gröna företaget

Även om vi alltid har haft ett grönt tänk inom Liko är vi övertygade om att vi kan göra mer. Vi arbetar därför kontinuerligt för att hitta fler vägar att minska vår miljöpåverkan.


image

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.