Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Producentansvar för vår miljö och vårt klimat

Miljön är viktig för oss. Därför vill vi att du iakttar några enkla steg när du hanterar våra produkter. Nedan beskrivs vad som gäller för återvinning av förpackningar och för uttjänta elektriska och elektroniska produkter.
Ring gärna till oss på 0920-47 47 71 om du har frågor, eller skicka e-post till
quality@liko.se

REPA

Vi är anslutna till Näringslivets system för återvinning av förpackningar, REPA. Besök deras webbplats på www.repa.se för mer information.

Producentansvar för uttjänta elektriska och elektroniska produkter, SFS2000:208

Från och med 1 juli 2001 gäller en lag om producentansvar för uttjänta elektriska och elektroniska produkter, SFS 2000:208. Den innebär att du som kund i samband med köp av el-produkter har rätt att lämna in motsvarande gamla produkter till producenten.

Som ”producent” räknas alla handelsled såsom tillverkare, importör och återförsäljare. Lagen har tillkommit för att säkerställa att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Lagen säjer också att den inlämnade produkten väsentligen ska fylla samma funktion som den köpta men att den kan vara av vilket märke som helst.

Vi på Liko har valt att uppfylla dessa krav genom att gå med i systemet Elretur.

När du köper en produkt av oss här på Liko kan du därför lämna in "gammal-för-ny" till någon av de elretur-anslutna återvinningsstationer som finns i din kommun. Kontakta miljöansvarig i din kommun för mer information eller gå in på el-retursystemets webbplats, www.el-retur.se


Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.