Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


image

Från idé till färdig produkt

Allt börjar med ett upptäckt behov. Ibland finner vi själva ett behov som ingen tidigare har sett. Andra gånger kommer signalen från våra användare. Oavsett var tanken väcks är vi alltid måna om att göra ett grundligt arbete för att utveckla den bästa lösningen.

Initialt samlas en grupp experter för att utröna hur behovet ser ut. I detta stadium besöker vi sjukhus, äldreboenden och andra vårdplatser som upplever detta behov. En grundlig utvärdering av nuvarande arbetssätt och dess fördelar och nackdelar genomförs.

Ett kreativt men noggrant arbete

När vi har skapat en god förståelse för deras behov startar arbetet med att finna den bästa möjliga lösningen, med avseende på funktion, säkerhet och effektivitet. En rad olika idéer och tankar testas inom utvecklingsgruppen.

När vi slutligen har kommit så långt att vi har en första prototyp vidtar omfattande interna tester. Här förändras ofta produkten på flera punkter för att ännu bättre lösa våra kunders behov.

Tester under verkliga förhållanden

Men för att verkligen få ett kvitto på om vår lösning passar användarnas behov är det dags för validering. Ett antal prototyper placeras ut hos kunder som vi har ett nära samarbete med. Under en period får de testa produkten och återkommer sedan med sina synpunkter.

En ny innovativ produkt når ut till hela världen

Efter att vi har genomfört eventuella modifieringar baserat på dessa tester är produkten klar för produktion. Från att ett behov upptäcktes, kanske på ett äldreboende eller sjukhus nära dig, har nu hela världen möjlighet att använda lösningen för att genomföra säkra lyft och förflyttningar av funktionshindrade personer.

Säker utveckling och säkra produkter

Liko Research & Development är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och kanske allra viktigast, enligt ISO 13485. ISO 13485 är en standard för medicintekniska företag. Det innebär att vår utvecklingsprocess är noga dokumenterad och följer ett mönster som ska säkerställa att alla aspekter i produktutvecklingen har beaktats.

Dessutom testas och ackrediteras alla våra produkter av oberoende testinstitut och uppfyller kraven i ISO 10535 (internationell standard för personlyftar och lyftselar) samt andra styrande regelverk.


Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.